Thai and Balinese Massage Price List

Massage type
30 min 60 min 90 min 120 min
Classic Thai Massage 220  187 260  221 310  263
Balinese Massage 240  204 310  263 400  340
Back, Shoulder and Head Massage 120  102 220  187 220  187 220  187
Foot and Leg Massage – Reflexology 120  102 200  170 260  221
Oil Massage 240  204 240  204 240  204
Hot Stone Massage 280  238 350  297 420  357
Aromatic Candle Massage 280  238 350  297 420  357
Herbal Stamp Massage 280  238 350  297 420  357
Sports Massage 240  204 310  263
Massage for two (Thai) 350 390 460
Massage for two (Balinese) 350 410 460
Massage for two (Oil) 350 410 460
Kobido Massage 270  229 330  280
Head Massage
100  85
Pregnancy Massage 230  195 300  255
Ritual 420  357